En unik inblick i utvecklingsdagarna med LOTS®

utvecklingsdagar

Just hur lärorika och inspirerande utvecklingsdagarna med LOTS® kan vara är svårt att förstå om man inte fått chansen att delta i dem än. För er som är sugna på att vara med och utvecklas tillsammans med andra som har certifierats till Lotscoach® och utvecklas som personer och ledare ställde vi fyra snabba frågor till några ur den grupp som var med på Norrlands Nation i Uppsala i mars:

Johan Hassel, 37 år, Chef Verksamhetsutveckling på Länsförsäkringar Östgöta, är Lotscoach® sedan 2017.

Hur arbetar du som Lotscoach®?
På Länsförsäkringar Östgöta använder vi LOTS® som affärsplaneringsmodell.

Bästa minne från utvecklingsdagarna?
Den största fördelen med LOTS® är att det är ett oerhört enkelt sätt att reflektera och besluta kring olika ärenden stora som små. Ett bevis på detta var att två av deltagarna som varit certifierade i mindre än en månad gjorde strålande insatser som Lotscoach® under utvecklingsdagarna, det imponerade stort på mig!

På vilket sätt har dessa dagar stärkt dig i din roll som Lotscoach®?
Jag har utvecklat förmågan att använda LOTS® metodik i olika typer av ärenden och även fått bra inspel till hur vi kan förbättra vår affärsplaneringsprocess på Länsförsäkringar Östgöta.

Varför skulle du rekommendera någon annan att delta i utvecklingsdagar med LOTS®?
Det är dagar fyllda med kärlek där alla deltagare och inte minst Hans skapar en atmosfär där det finns mycket goda förutsättningar att utvecklas som ledare generellt och Lotscoach® specifikt!

Linda Tillman, 42 år, arbetar som konsult inom ledarstöd, verksamhetsstyrning (interimschef, controller) för Tillman Management AB och är Lotscoach® sedan 2017.

Hur arbetar du som Lotscoach®?
Jag utövar verktyget/synsättet på aktuella ärenden/uppdrag hos befintlig kund. Tanken är att jag vill hjälpa företag som processledare/Lotscoach® också.

Bästa minne från utvecklingsdagarna?
Jag deltog endast en dag och då fick jag äran att vara både ärendeägare och Lotscoach®. Att träna på att vara Lotscoach® var mycket givande och jag känner att jag utvecklas för varje gång. Mest inspirerande var dock att träffa andra deltagare för att utbyta erfarenheter!

På vilket sätt har dessa dagar stärkt dig i din roll som Lotscoach®?
Vetskapen om att det finns ett nätverk att höra av sig till samt träningen i ”skarpt läge” med riktiga case.

Varför skulle du rekommendera någon annan att delta i utvecklingsdagar med LOTS®?
LOTS® är användbart i många avseenden; större och mindre ärenden – inom det privata såväl som inom företaget. Är man redan Lotscoach® så är det ett utomordentligt tillfälle att lära av och inspireras av andra som är Lotscoach® samt att friska upp minnet och träna mer.

 

Stephan Stahl, 52 år, arbetar som Potentialutvecklare & Lotscoach® för Quest-Team Nordic AB i Uppsala och är Lotscoach® sedan 2016.

Hur arbetar du som Lotscoach®?
Som egenföretagare arbetar jag med nationella och internationella företagskunder från olika branscher. Det kan handla om grupprocesser eller att arbeta med individer. Själv använder jag LOTS® för allting jag gör, från egen planering till att förbereda mig för ett kundmöte samt att strukturera en offert.

Bästa minne från utvecklingsdagarna?
Det är att kunna se samma sak från helt olika håll. Insikten hur alla vi som Lotscoach® med samma språk och filosofi som bas, arbetar med LOTS® på vårt unika personliga sätt och hur LOTS® på det viset ger så otroligt mycket mervärde för så många.

På vilket sätt har dessa dagar stärkt dig i din roll som Lotscoach®?
Att få ta del av erfarenheter och levande exempel från olika personer som arbetar aktivt som Lotscoach® samt att kunna praktisera och testa olika ansatser gemensamt med varandra.

Varför skulle du rekommendera någon annan att delta i utvecklingsdagar med LOTS®?
Här kan du stärka din kompetens som Lotscoach®, dela med dig av dina erfarenheter samt uppleva och lära dig av de erfarenheter andra som är Lotscoach® har samlat och framför allt, ha roligt tillsammans.  

Daniel Linde, 43 år, arbetar med IT – affärsutveckling på Conevo i Stockholm och är Lotscoach® sedan 2017.

Hur arbetar du som Lotscoach®?
Internt på Conevo.

Bästa minne från utvecklingsdagarna?
Väldigt inspirerande möten med andra certifierade.

På vilket sätt har dessa dagar stärkt dig i din roll som Lotscoach®?
Genom att ta del av och se hur andra jobbar med LOTS®. 

Varför skulle du rekommendera någon annan att delta i utvecklingsdagar med LOTS®?
Gemenskapen, erfarenhetsutbyte, lära sig mer.

 

Leif Bremark, 53 år, arbetar som entreprenör för Antre AB och är Lotscoach® sedan 2016.

Hur arbetar du som Lotscoach®?
Har använt synsättet under lång tid, allt sedan jag hyrde in Hans i ett uppdrag för över 10 år sedan. Dock ej riktigt lika strukturerat som det blir nu när jag är certifierad.

Bästa minne från utvecklingsdagarna?
Att få sitta vid sidan om och se när Stephan (Stahl) processledde Svenska kyrkans ärende. Att också få träffa övriga deltagare. Lokalen gjorde sitt till.

På vilket sätt har dessa dagar stärkt dig i din roll som Lotscoach®?
Mer erfarenhet att se hur andra coacher jobbar. Speciellt bra för mig då jag är mer pragmatiskt lagd. 

Varför skulle du rekommendera någon annan att delta i utvecklingsdagar med LOTS®?
Det är inspirerande och utvecklande.

Sara Vogt
Communications
Scandinavian Leadership

En unik inblick i utvecklingsdagarna med LOTS®

Hur göra livet mer meningsfullt – Jesper Ek om ledarskap i framtiden

Det kommer i framtiden bara att finnas två typer av jobb, de meningsfulla och de meningslösa, enligt Jesper Ek, Head of Sub Region Nordics, Roche Diabetes Care.

Det handlar inte om att få människor att komma till jobbet för att utföra sitt jobb. Vi har robotar som kan utföra de uppgifterna, säger han. Därför är det viktigt för alla som vill bidra, att tänka på hur de kan göra livet mer meningsfullt. Se hela intervjun här (på engelska).

jesper-ek

Vi önskar dig ett inspirerande och meningsfullt 2017!

LOTS® – Scandinavian Leadership

Hur göra livet mer meningsfullt – Jesper Ek om ledarskap i framtiden

Vem ansvarar vi för – ett viktigt budskap i en orolig tid

responsibility.jpeg

När vi befinner oss i harmoni med oss själva är det ganska lätt att acceptera att vi alla är Ett och beroende av varandra. När vi hamnar i rädsla med kompensationsambitioner och Egofällor är det troligare att vi fokuserar för mycket på oss själva. Livet är en ständig utmaning mellan kärlek och rädsla.

Jag skrev denna dialog mellan moderns* and co-creatives** för flera år sedan och vi behöver påminna oss om utmaningarna vi står inför, med hänsyn till vad som händer i världen just nu:

Moderns: “Livet är tufft och jag vill så mycket. Jag vill bli framgångsrik och få bekräftelse av min omvärld.”

Co-creatives: “Ja, men vi lever ju alla tillsammans på vår jord och vi behöver väl ge och ta tillsammans så att vi alla mår så bra som möjligt?”

M: “Ja, det låter vackert och om det hjälper mig att synas så är jag intelligent nog att ta till mig det. ”

C: “Så du gör allt för att bli sedd och att få tillhöra oavsett vad det betyder för oss alla på sikt?”

M: “Nej, jag vill naturligtvis verka för en bra värld att leva i.”

C: “För vilka då?”

M: “För alla oss som delar våra demokratiska värderingar och som bidrar själva till sin försörjning och utveckling.”

C: “Vad händer då med dem som inte har den förmågan eller som inte haft våra möjligheter till utbildning och välavlönade jobb?”

M: “Vi kan väl ge dem bidrag så att de kan göra något åt sin situation.”

C: “Hur vill du själv bidra?”

M: “Genom att göra ett bra jobb och ta hand om min familj.”

C: “Vad är ett bra jobb?”

M: “Jag ser till att vi klarar vår budget och möter aktieägarnas förväntningar på byggande av värde.”

C: “Hur vill du då belönas?”

M: “Jag har ett bonusprogram som gör att jag kan tjäna så mycket pengar att jag kan göra det jag vill och känna trygghet för mig själv och min familj. Jag har också ett pensionsprogram som gör att jag känner trygghet inför framtiden. Det känns verkligen bra.”

C: “Jag förstår dig och samtidigt undrar jag över om vi ska bry oss om de 30.000 barn som dör av brist på mat och rent vatten varje dag och de som drabbas av oväder som vissa tror beror på hur vi hanterar moder jord. Vem ska bry sig om detta?”

M: “Det finns så många organisationer i världen som spenderar så mycket pengar på dessa frågor och de får ta hand om dessa problem. Jag tar ansvar för mig och det jag har ansvar för.”

C: “Men vad händer om de som har detta globala ansvar tänker som du?”

M: “Du krånglar bara till det. Jag gör mitt och alla andra måste göra sitt.”

C: “Jag menar bara att det vi tänker och det vi gör påverkar oss alla och borde vi inte tänka på det när vi fattar våra beslut?”

M: “Mina kunder är nöjda med det vi gör och min familj trivs med våra vistelser i skärgården och i fjällen. Vi har mycket tid tillsammans.”

C: “Jag märker att vi kommer ifrån frågan om för vilka vi har ett ansvar.”

M: “Jag har fullt upp med mig själv och bryr mig inte om andra, ja kanske mina närmaste då.”

C: “Jag märker att vi inte kommer någonstans i vår dialog. Jag upplever att du säger att du har ansvar för dina närmaste och att du tar det. Samtidigt är ju världen inte så stor. Allt vi gör påverkar ju oss alla och vår jord. Vi borde väl alla tänka på helheten och hur vi kan lämna över en lika god eller bättre värld till kommande generationer?”

M: “Ja, visst, men tiden räcker inte till för att tänka så.”

C: “Du säger att du tänker på dig själv och dina närmaste. Vad kommer du och dina närmaste att tänka när folk tar för sig genom kriminalitet eller annan aggressivitet? Vad kommer du och de dina att säga när fattigare människor producerar vad du gör billigare? Vad kommer du och dina närmaste att tänka när naturen reagerar?”

M: “Nu surrar du verkligen.”

C: “Ja, kanske. Samtidigt tror jag inte att vi kan bygga ett hållbart samhälle utan att tänka större. Vi behöver tänka på att vi alla är beroende av en fungerande jord med sitt utbyte med omvärlden och att vi människor behöver leva i harmoni med vår jord och med våra medmänniskor och andra levande varelser. Vi är alla en del av en helhet.”

M: “Gud vad jobbigt!”

Varma hälsningar och allt gott inför det nya året!
Hans Åkerblom

*Moderns kör stadsjeep, bor i stan, fokuserar på karriären, att tjäna pengar, etc.
**Co-creatives skapar lösningar för utmaningar som mänskligheten står inför. Energi- och vattenförsörjning, klimatet, etc.

Vem ansvarar vi för – ett viktigt budskap i en orolig tid

Vikten av att leva här och nu

Joseph Thampans karriär började i ett hotellkök och nu är han General Manager of Manufacture and Trading vid AL ADRAK LLC i Oman.

I videoklippet nedan hör vi Joseph Thampan berätta om hur bra LOTS® fungerar som filosofi och verktyg även i Mellanöstern och Indien. Joseph Thampan betonar även hur viktigt det är att uppnå en hög grad av delaktighet samt vikten av att leva här och nu.

Joseph Thampan delar med sig av ett bra exempel på hur LOTS® fungerar som affärsplaneringsverktyg och ett gemensamt språk i verkligheten. Dessutom berättar han om den där speciella erfarenheten han gjorde där LOTS® verkligen övertygade honom:

thampan

Vikten av att leva här och nu

En bok kan bli din

hansVi firar Hans Åkerbloms, grundaren av LOTS®, födelsedag den här veckan och känner oss extra glada och generösa. Vi lottar därför ut tre exemplar av boken “LOTS® Outside-in and Inside-out”. Allt du behöver göra är att gillar vår Facebooksida och senast söndag skriva en kommentar och berätta om en höjdpunkt när du känt att LOTS® har varit till nytta för dig eller ditt team och du tar del i utlottningen. Lycka till! Och grattis på födelsedagen, Hans!

 

 

Sara Vogt
Communications
Scandinavian Leadership

En bok kan bli din

Rädslan för och vikten av förändring

English

Personlig förändring förknippas ofta med positiv energi, enligt organisationsexperten Jim Hemerling. Förändring inom organisationer däremot är ofta förknippat med rädsla och negativa tankar.

”Förändring är det normala tillståndet, även om vi som ledare och teammedlemmar ibland intalar oss att tryggheten ligger i det statiska. Om vi inte ständigt utvecklas och förändras kommer avvikelserna gentemot vår omvärld till slut att bli för stora. Förändringarna vi då tvingas göra kan upplevas som mycket dramatiska.

För att kunna ta initiativ till och anpassa oss till all förändring behöver vi utveckla vår förmåga att tänka och agera både Utifrån-in och Inifrån-ut, i det lilla såväl som i det stora.

Detta är vad det gemensamma språket och verktyget LOTS® har bidragit med i över 40 år. En certifierad Lotscoach® vill med LOTS® skapa utrymme där du kan inspirera dig själv och frigöra din potential, liksom inspirera och frigöra potentialen i ditt team och i det du och ni gör.”

Ur boken LOTS® – Outside-in and Inside-out av Hans Åkerblom

Framtiden existerar inte – vi skapar den. Ingen organisation har ett existensberättigande om människorna i den inte kan förklara hur de bidrar till att göra vår värld lite bättre för oss alla.

Hur balanserat är Utifrån-in och Inifrån-ut-tänkandet i din organisation?

För de av er som ännu inte har fått chansen att uppdatera er själva om den nya versionen av LOTS® vill vi dela med oss av det första kapitlet av boken LOTS® – Outside-in and Inside-out. Vi önskar dig inspirerande läsning (PDF)! utdrag-lots-outside-in-and-inside-out-kapitel-1

Om du är nyfiken på Jim Hemerlings tal på temat “5 ways to lead in an era of constant change” kan du se det här (på engelska).

Om du är intresserad av ett eget exemplar av boken, klicka här.

Sara Vogt
Communications
Scandinavian Leadership

Rädslan för och vikten av förändring